Sản phẩmSản phẩm 4Sản phẩm 5Sản phẩm 2sản phẩm

RVL 6877

Zoom
RVL 6877

MÔ TẢ SẢN PHẨM

 
Màu đen
Loại: A ++ A

Số chỗ: 13 

Hệ thống kiểm soát bụi bẩn (DCS) 
Kích hoạt hệ thống sấy (ADS) 
Hệ thống an toàn Acquastop 
Lập trình hẹn giờ 1-12 giờ 
Chương trình được lập trình điện tử  
Màn hình điều khiển cảm ứng kỹ thuật số 
Có 7 chế độ rửa: rửa lâu, rửa bình thường, rửa nhẹ , rửa tự động, rửa sinh học, rửa nhanh, rửa ngâm 
Các tính năng:
Hệ thống kiểm soát bụi bẩn (DCS) 
Kích hoạt hệ thống sấy (ADS) 
Hệ thống an toàn Acquastop 
Lập trình hẹn giờ 1-12 giờ 
Điều chỉnh chiều cao của giỏ đựng khi quá tải đối với cả đĩa pizza 33 cm 
Giỏ đựng dao kéo có thể điều chỉnh 
Có giá úp ly 
Điện áp: 220 -240V  50 Hz
Tổng công suất: 2000 - 2150 W
Công suất sấy: 1900 W
Số nước tiêu thụ cho mỗi vòng: 12 lít
Kích thước: 660x675x890 mm
Trọng lượng: 46 Kg

RELATED_PRODUCT

 • RVL 3338

  MÔ TẢ SẢN PHẨM

   Màu ghi xám
  Loại: A ++ AA
  Số chỗ: 14

  Hệ thống an toàn Acquastop 
  Lập trình hẹn giờ 1-12 giờ 

  Độ ồn 45 dB (A) 
  Chương trình được lập trình điện tử  
  Màn hình điều khiển cảm ứng kỹ thuật số 
  Có 7 chế độ rửa: rửa lâu, rửa bình thường, rửa nhẹ , rửa tự động, rửa sinh học, rửa nhanh, rửa ngâm 
  Các tính năng:
  Hệ thống kiểm soát bụi bẩn (DCS) 
  Kích hoạt hệ thống sấy (ADS) 
  Hệ thống an toàn Acquastop 
  Lập trình hẹn giờ 1-12 giờ 
  Điều chỉnh chiều cao của giỏ đựng khi quá tải đối với cả đĩa pizza 33 cm 
  Giỏ đựng dao kéo có thể điều chỉnh 
  Có giá úp ly 

 • RVL 3346

  MÔ TẢ SẢN PHẨM

   
  Màu bạc
  Loại: A ++ 

  Số chỗ: 13 

  Hệ thống kiểm soát bụi bẩn (DCS) 
  Kích hoạt hệ thống sấy (ADS) 
  Hệ thống an toàn Acquastop 
  Lập trình hẹn giờ 1-12 giờ 
  Điều chỉnh chiều cao của giỏ đựng khi quá tải đối với cả đĩa pizza 33 cm 
  Giỏ đựng dao kéo có thể điều chỉnh 
  Độ ồn 45 dB (A) 
  Chương trình được lập trình điện tử  
  Màn hình điều khiển cảm ứng kỹ thuật số 
  Có 7 chế độ rửa: rửa lâu, rửa bình thường, rửa nhẹ , rửa tự động, rửa sinh học, rửa nhanh, rửa ngâm 
  Các tính năng:
  Hệ thống kiểm soát bụi bẩn (DCS) 
  Kích hoạt hệ thống sấy (ADS) 
  Hệ thống an toàn Acquastop 
  Lập trình hẹn giờ 1-12 giờ 
  Điều chỉnh chiều cao của giỏ đựng khi quá tải đối với cả đĩa pizza 33 cm 
  Giỏ đựng dao kéo có thể điều chỉnh 
  Có giá úp ly 

 • RVL 3248

  MÔ TẢ SẢN PHẨM

   
  Màu trắng
  Loại: A + A

  Số chỗ: 13 
  Độ ồn 45 dB (A) 

  Hệ thống kiểm soát bụi bẩn (DCS) 
  Kích hoạt hệ thống sấy (ADS) 
  Hệ thống an toàn Acquastop 
  Lập trình hẹn giờ 1-12 giờ 
  Chương trình được lập trình điện tử  
  Màn hình điều khiển cảm ứng kỹ thuật số 
  Có 7 chế độ rửa: rửa lâu, rửa bình thường, rửa nhẹ , rửa tự động, rửa sinh học, rửa nhanh, rửa ngâm 
  Các tính năng:
  Hệ thống kiểm soát bụi bẩn (DCS) 
  Kích hoạt hệ thống sấy (ADS) 
  Hệ thống an toàn Acquastop 
  Lập trình hẹn giờ 1-12 giờ 
  Điều chỉnh chiều cao của giỏ đựng khi quá tải đối với cả đĩa pizza 33 cm 
  Giỏ đựng dao kéo có thể điều chỉnh 
  Có giá úp ly 

 • RVL 4256

  MÔ TẢ SẢN PHẨM

  Màu ghi xám
  Loại: A ++ AA
  Số chỗ: 14
  2 vòi rửa + 1 vòi xoay cố định
  2 giỏ chứa đồ, có thể điều chỉnh chiều cao
  Có giá để dao kéo

  Độ ồn 45 dB (A) 
  Chương trình được lập trình điện tử  
  Màn hình điều khiển cảm ứng kỹ thuật số 
  Có 7 chế độ rửa: rửa lâu, rửa bình thường, rửa nhẹ , rửa tự động, rửa sinh học, rửa nhanh, rửa ngâm 
  Các tính năng:
  Hệ thống kiểm soát bụi bẩn (DCS) 
  Kích hoạt hệ thống sấy (ADS) 
  Hệ thống an toàn Acquastop 
  Lập trình hẹn giờ 1-12 giờ 
  Điều chỉnh chiều cao của giỏ đựng khi quá tải đối với cả đĩa pizza 33 cm 
  Giỏ đựng dao kéo có thể điều chỉnh 
  Có giá úp ly 

 • RVL 4244

  MÔ TẢ SẢN PHẨM

   
  Màu xám trắng
  Loại: A ++ A

  Số chỗ: 13 
  Chương trình được lập trình điện tử  
  Màn hình điều khiển cảm ứng kỹ thuật số 
  Có 7 chế độ rửa: rửa lâu, rửa bình thường, rửa nhẹ , rửa tự động, rửa sinh học, rửa nhanh, rửa ngâm 
  Các tính năng:
  Hệ thống kiểm soát bụi bẩn (DCS) 
  Kích hoạt hệ thống sấy (ADS) 
  Hệ thống an toàn Acquastop 
  Lập trình hẹn giờ 1-12 giờ 
  Điều chỉnh chiều cao của giỏ đựng khi quá tải đối với cả đĩa pizza 33 cm 
  Giỏ đựng dao kéo có thể điều chỉnh 
  Có giá úp ly 

 • RVL 4234

  MÔ TẢ SẢN PHẨM

   
  Màu xám
  Loại: A + AA 

  Số chỗ: 12 
  2 giỏ đựng cố định, xoay được, 1 giỏ đựng dao kéo có thể tháo rời
  Có thể điều chỉnh chều cao của giỏ chứa
  Chương trình được lập trình điện tử  
  Màn hình điều khiển cảm ứng kỹ thuật số 
  Có 7 chế độ rửa: rửa lâu, rửa bình thường, rửa nhẹ , rửa tự động, rửa sinh học, rửa nhanh, rửa ngâm 
  Các tính năng:
  Hệ thống kiểm soát bụi bẩn (DCS) 
  Kích hoạt hệ thống sấy (ADS) 
  Hệ thống an toàn Acquastop 
  Lập trình hẹn giờ 1-12 giờ 
  Điều chỉnh chiều cao của giỏ đựng khi quá tải đối với cả đĩa pizza 33 cm 
  Giỏ đựng dao kéo có thể điều chỉnh 
  Có giá úp ly 

 • RVL 4382

  MÔ TẢ SẢN PHẨM

   
  Màu trắng
  Loại: A + A

  Số chỗ: 12

  Hệ thống kiểm soát bụi bẩn (DCS) 
  Kích hoạt hệ thống sấy (ADS) 
  Hệ thống an toàn Acquastop 
  Độ ồn 45 dB (A) 
  Chương trình được lập trình điện tử  
  Màn hình điều khiển cảm ứng kỹ thuật số 
  Có 7 chế độ rửa: rửa lâu, rửa bình thường, rửa nhẹ , rửa tự động, rửa sinh học, rửa nhanh, rửa ngâm 
  Các tính năng:
  Hệ thống kiểm soát bụi bẩn (DCS) 
  Kích hoạt hệ thống sấy (ADS) 
  Hệ thống an toàn Acquastop 
  Lập trình hẹn giờ 1-12 giờ 
  Điều chỉnh chiều cao của giỏ đựng khi quá tải đối với cả đĩa pizza 33 cm 
  Giỏ đựng dao kéo có thể điều chỉnh 
  Có giá úp ly 

 • RVL 5434

  MÔ TẢ SẢN PHẨM

  Màu trắng 
  Loại: A ++  AA
  Số chỗ: 14
  Độ ồn 45 dB (A) 
  2 vòi phun + 1 vòi xoay cố định
  2 giỏ chứa đồ, có thể đều chỉnh chiều cao

  Chương trình được lập trình điện tử  
  Màn hình điều khiển cảm ứng kỹ thuật số 
  Có 7 chế độ rửa: rửa lâu, rửa bình thường, rửa nhẹ , rửa tự động, rửa sinh học, rửa nhanh, rửa ngâm 
  Các tính năng:
  Hệ thống kiểm soát bụi bẩn (DCS) 
  Kích hoạt hệ thống sấy (ADS) 
  Hệ thống an toàn Acquastop 
  Lập trình hẹn giờ 1-12 giờ 
  Điều chỉnh chiều cao của giỏ đựng khi quá tải đối với cả đĩa pizza 33 cm 
  Giỏ đựng dao kéo có thể điều chỉnh 
  Có giá úp ly 

SIAMO SEMPRE A VOSTRA DISPOSIZIONE

service

Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda!

Al modulo di contatto

Đối tác

service service