Chất lượng môi trường

Chứng Chỉ Chất Lượng

  • Cập nhật: 01/10/2014
  • Lượt xem : 53211
  • Kích thước transparent transparenttransparent
 

Certificazioni

          
Ký hiệu CE là ký hiệu không có dấu phê duyệt. Nó là một ký hiệu hành chính cho thấy các sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn EC hiện hành. Cùng với nó là cam kết về sản phẩm của nhà sản xuất về việc đáp ứng các yêu cầu theo Tiêu chuẩn Châu Âu. Không có sản phẩm nào được phép lưu hành tại Liên minh châu Âu nếu mất nhãn CE.

Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều đạt chứng nhận CE

      


Ký hiệu VDE là ký hiệu được quốc tế công nhận, được bảo vệ trên toàn cầu và được xác nhận bởi Ban thanh tra nước ngoài, và nó chỉ có thể được ban hành bởi Học viện thí nghiệm và chứng nhận VDE tại Offenbach. Trong quy trình kiểm tra VDE, điều đặc biệt quan trọng là gắn liền việc kiểm tra, mà dựa trên các quy định VDE và DIN, sẽ được thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn. Ký hiệu VDE khẳng định câu lệnh một cách toàn diện về sự an toàn của sản phẩm điện kỹ thuật bao gồm điện, cơ khí, nhiệt, các chất độc hại và nguy hiểm khác. Bên cạnh việc đáp ứng các yêu cầu VDE, một sản phẩm mang ký hiệu VDE cũng tuân thủ các quy định về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc và phòng tránh tai nạn. Một nhà sản xuất có quyền đánh dấu sản phẩm của mình bằng ký hiệu VDE nếu tuân thủ các quy định an toàn được xác minh bởi các cơ quan VDE. Hơn nữa, quá trình sản xuất được giám sát bởi các kỹ sư Ban thanh tra VDE lấy mẫu ngẫu nhiên cho kiểm tra lại

Tất cả các sản phẩm bếp điện từ của chúng tôi đều được chứng nhận bởi VDE


    
              

Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều được chứng nhận từ GOST
          
Tất cả các sản phẩm bếp điện từ của chúng tôi được chứng nhận KTL

CHẤT LƯỢNG & MÔI TRƯỜNG

Đối tác

service service