Chất lượng môi trường

Consorzio Ecorit

  • Cập nhật: 30/08/2014
  • Lượt xem : 44153
  • Kích thước transparent transparenttransparentEcoR'it là một tập đoàn:

Thân thiện môi trường, bởi nó cung cấp một mạng lưới các dịch vụ và giải pháp hậu cần nâng cao trên toàn lãnh thổ quốc gia cho việc khôi phục các thiết bị điện, điện tử, pin và ắc quy đã hết hạn sử dụng, tổ chức hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý phù hợp với luật môi trường hiện hành.

Kinh tế,vì nó đảm bảo cho các thành viên bằng chế độ lương ổn định bởi các chi phí thực tế được chi trả bởi Tập đoàn dịch vụ và thu hồi chất thải của họ cho các hoạt động của tập đoàn và các cơ quan tổ chức (Trung tâm Điều phối - CoA, Ủy ban Kiểm soát và Giám sát - CVC), sử dụng quỹ tài trợ với chi phí lamassima minh bạch và tránh việc sử dụng bằng chi phí hiện hữu.

Giáo dục, bởi vì nó cung cấp hỗ trợ, tư vấn, đào tạo cho tất cả các công ty tham gia thị trường điện, thiết bị điện và điện tử, và tham gia các Tập đoàn, sẽ được hưởng lợi nhuận từ một dịch vụ chuyên nghiệp và đáng tin cậy và luôn luôn có thể giải đáp các thủ tục theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Rovigo-Italy trợ giúp môi trường bằng việc gia nhập vào tập đoàn Ecorit trong việc thu gom và phân loại các sản phẩm đã hết giá trị sử dụng.

Chúng tôi tin rằng việc duy trì những giả thiết này xác định rõ lợi ích cho khách hàng và đồng thời cho cả môi trường, bằng việc phân loại một cách thích hợp giúp làm giảm ô nhiễm. 

CHẤT LƯỢNG & MÔI TRƯỜNG

Đối tác

service service